Ifølge nettstedet aldrimer.no kutter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som aldri før. Aldrimer.no er nettstedet til prosjektet «Norges forsvarsevne», et uavhengig, journalistisk prosjekt med ambisjon om å belyse hvordan det står til med Norges forsvarsevne og hva som rører seg i våre nærområder.

Her skriver ansvarlig redaktør og prosjektleder Kjetil Stormark at kilder forteller at forsvarssjefen kutter i budsjettene til Kystjegerkommandoen og taktisk båtskvadron, Forsvarets musikkorps og helikopterdriften på Bardufoss.

Fra Forsvarsstaben får aldrimer.no klar melding om at forsvarssjefen ikke legger ned avdelinger før en politisk avgjørelse er tatt. Likevel skal altså dokumentasjon nettstedet sitter på antyde at så er tilfelle.

E-postlekkasje

I en e-post som 24. mai ble sendt ut til lokale sjefer i Heimevernet, varsler HV-ledelsen om hva som er i vente.

«FSJ (forsvarssjefen, red. anm) mangler betydelige ressurser for å videreføre aktivitetsnivået i 2016 som i 2017. Han har derfor lagt FMR til grunn ved at strukturelementer som ikke planlegges videreført i neste langtidsperiode settes budsjettmessig i null», heter det i e-posten ifølge aldrimer.no.

Kystjegerkommandoen (KJK) og taktisk båtskvadron er blant avdelingene som rammes, noe som viser at regjeringen etter alt å dømme stiller seg bak forsvarssjefens forslag om avvikling av avdelingen.

Ifølge nettstedet innebærer forslaget ikke strukturendringer som foreslått i FMR. Det er det opp til Stortinget å avgjøre.