– Når vi starter opp igjen gjør vi det i fullskala