– Når vi starter opp igjen gjør vi det i fullskala

foto
Kjartan Carlsen (lengst vekk) og Jan Brun er to av eierne og aktørene i Vesterålen Seaweed (arkiv). Foto: Tommy Hansen