Det melder Helse Nord i en pressemelding fredag ettermiddag.

Siden 2018 har Luftambulansetjenesten leid en midlertidig hangar og landingsplass hos Heli-Team i Harstad. Dette etter at Avinor ikke lenger kunne tilby tomt for bygging av ny base på Evenes lufthavn.

– Leieavtalen løp til sommeren 2022, men er nå utvidet til 1. juli 2024. Dette gir Helse Nord RHF bedre tid til å sikre at den endelige avgjørelsen om hvor den permanente basen skal ligge er godt nok fundamentert, skriver Helse Nord på nettsiden sin.

– Sikrer oss tiden vi trenger

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF, sier at plassering av basen må sees i sammenheng med øvrige prehospitale ressurser i hele regionen, samt strategien for prehospitale tjenester.

– Ved å forlenge leietiden med to år, sikrer vi oss tiden vi trenger for å se alt i sammenheng, sier han.

Ifølge helseforetaket vil det bli gjennomført en høringsrunde rundt valg av permanent base slik at styret får et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til endelig lokalisering.