Stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær»

foto
With & Walland-brygga i Nyksund. Foto: Innsendt