Kinobransjen: Dagens antallsbegrensninger er uholdbar