Turistnæringen i Vesterålen kjenner på streiken

foto