Brattbakken 2 (Gnr 53, bnr 67) er overdradd for kr 450.000 fra Arne Roald Isaksen til Tor-Erik Iversen og Tori Winther (03.05.2016)

Overdragelsen omfatter også Brattbakken 2 (Gnr 53, bnr 106)

Gnr 65, bnr 1139 er solgt for kr 250.000 fra Nicolay Grove til Daniel Bun Dawooda Sowe (03.05.2016)

Gnr 62, bnr 61 er overdradd for kr 800.000 fra Kurt Edgar Lien til Ewelina Katarzyna Cuber og Konrad Hubert Cuber (03.05.2016)

Andel av Gnr 12, bnr 10 er overdradd til Erling Jarle Stokvik, Frank Aksel Stokvik og Thom Filiph Stokvik (09.05.2016)

Møysalveien 3071 (Gnr 2, bnr 5) er overdradd fra Charles Solvoll til Karina Stikholmen og Kjell Åge Stikholmen (09.05.2016)

Andel av Vikaveien 44 (Gnr 51, bnr 164) er overdradd for kr 600.000 fra Bjørn Rask til Hege Elisabet Hermansen (09.05.2016)

Gnr 75, bnr 108 er solgt for kr 2.175.000 fra Ivar Frank Fredriksen og Siv Iren Jansson til Astrid Berg og Odd Magne Hansen (10.05.2016)

Gnr 64, bnr 212 er overdradd fra Asbjørn Mikalsen til Kirsten Helmina Mikalsen (10.05.2016)

Overdragelsen omfatter også Idrettsveien 17 (Gnr 65, bnr 388)

Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 668

Gnr 98, bnr 3 er overdradd fra Alma Olaug Torbergsen til Edel Synnøve Brevik og Sigrunn Margrethe Thuv (11.05.2016)

Overdragelsen omfatter også Gnr 98, bnr 12

Andel av Gnr 98, bnr 3 er overdradd fra Edel Synnøve Brevik til Sigrunn Margrethe Thuv (11.05.2016)

Skarveien 42 A (Gnr 65, bnr 1155, seksjon 2) er solgt for kr 1.675.000 fra Fredrik Benjaminsen til Per Kristian Ingebrigtsen (18.05.2016)

Grågåsveien 21 A (Gnr 64, bnr 173) er solgt for kr 850.000 fra Britt Åshild Andreassen, Gunnar Johan Andreassen og Jan Guttorm Andreassen til Kjell-Vidar Andreassen og Beate Kristin Torkildsen (18.05.2016)

Gnr 73, bnr 19 er solgt for kr 160.000 fra Unn Evelyn Jensen, Gunnar Bjørn Martinsen, Jann Harald Overholt, Unn-Inger Thomassen og Evy Renate Ulstein til Harald Henrik Andersen og Ann Eline Lagesen (18.05.2016)

Møysalveien 2459 (Gnr 1, bnr 127) er solgt for kr 620.000 fra Lillian Harriet Karlsen til Odd Olav Høines (19.05.2016)

Gnr 11, bnr 42 er solgt for kr 2.000 fra Ivar Henry Korneliussen til Remi Morgan Juvik Eilertsen (19.05.2016)

Chr. Frederiksens gate 10 (Gnr 52, bnr 158) er solgt for kr 450.000 fra Vivian Aas og Adem Deari til Fagfoto Melbu Eiendom as (19.05.2016)

Midnattsolveien 3125 (Gnr 35, bnr 21) er solgt for kr 415.000 fra Anne-Marie Skogheim og Henny Adele Aasa Slettli til Runar Hagbart Ramberg (20.05.2016)

Torggata 17 (Gnr 52, bnr 424) er solgt for kr 2.400.000 fra May Elida Kristiansen til Nils Eirik Hanssen og Karoline Solberg (20.05.2016)

Andel av Solveien 12 (Gnr 65, bnr 726) er overdradd fra Knut Olav Fredriksen til Esther Olga Fredriksen (23.05.2016)

Gnr 68, bnr 23 er overdradd fra Håkon Steffensen til Randi Aslaug Steffensen (24.05.2016)

Andel av Gnr 4, bnr 12 er overdradd fra Reidar Rasmussen til Siri Rasmussen Hørtvedt og Bjørn Ole Rasmussen (25.05.2016)

Andel av Grågåsveien 34 (Gnr 64, bnr 135) er overdradd fra Thomas René Halvorsen til Anette Halvorsen (25.05.2016)

Gnr 51, bnr 203 er solgt for kr 8.400 fra Stein Are Larsen til Inger Grete Klæboe Jenssen og Rolf Jørgen Jenssen (25.05.2016)

Idrettsveien 2 A (Gnr 65, bnr 329) er solgt for kr 1.150.000 fra Sølvi Kristin Aronsen til Rajini Nagalingam og Sothiraja Sinnathurai (26.05.2016)

Midnattsolveien 4357 (Gnr 32, bnr 41) er overdradd for kr 320.000 fra Truls Johansen til Maria Johansen (27.05.2016)

Andel av Solstien 31 (Gnr 51, bnr 195) er overdradd for kr 1.052.754 fra Roger Petter Berg-Hansen til Sissel Endresen (25.05.2016)

Øyenveien 13 (Gnr 53, bnr 98) er solgt for kr 1.282.892 fra Steinsvik Hus & Entreprenør as til Arnulv Steinsvik (30.05.2016)

Kilde: Statens kartverk