Robert Svendsen var den eneste som søkte på ei treårig prosjektstilling som seniorkonsulent for plan- og stedsutvikling til å lede arbeidet med områdeplan for Andøya flystasjon.

Les intervju med Svendsen her (+)