Vil ha flere kvinner inn i ledelse og styreverv

foto