Usikker på om de har økonomi til å gjennomføre milliardprosjekt

foto