Det siste året har NRK sammen med de nordiske allmennkringkasterne Danmarks Radio, Sveriges Televisjon og finske Yle brukt åpne trafikkdata for å kartlegge hvordan russisk skipstrafikk kan bli brukt til spionasje i Norden. Det kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren Skyggekrigen.

NRK har undersøkt AIS-posisjoner fra flere hundre sivile russiske fartøy fra 2013 frem til i dag. Skipene «Taurus» og «Lira» driver tilsynelatende med lovlig aktivitet. Men de tilhører en flåte av blant annet fiskefartøy, godsbåter og forskningsskip som skiller seg ut, viser statskanalen til.

En systematisk gjennomgang av sporene viser at minst 50 skip i ti år har hatt mulighet til å samle informasjon i det skjulte.

Sporene på kartene viser at de plutselig dukker opp når det har vært en Nato-øvelse. De var like ved da viktige fiberkabler til havobservatoriet ble kuttet utenfor Bø og skadet utenfor Svalbard i fjor.

– Vi ser spor ved småflyplasser, dypvannskaier og broer som knytter landet sammen. Viktige knutepunkt, som for eksempel det norske forsvaret trenger for å kunne flytte sine styrker. Vi ser spor over viktige olje- og gassfelt, fastslår NRK.

«Taurus» har i flere år seilt ved og sirklet utenfor Andøya, blant annet samme periode som det ble gjennomført en skyteøvelse i området i 2016.

Kritikere mener norske myndigheter har null kontroll på hvem som kommer og hva de gjør.

I 34 av 51 havnebesøk i Norge mellom 2015 og 2022 har «Taurus» levert fisk. Men sporene kan tyde på at det ikke bare er torsk, hyse og sei de fisker etter.

NRKs kartlegging viser at det russiske fiskefartøyet har dukket opp på uvanlige steder:

De gikk rett mot militære skytefelt og inntil militærbaser, der all ferdsel er forbudt. De har ligget like ved Sjøforsvarets kystvaktbase på Sortland når kystvaktskip lå til kai, fastslår NRK.