– At folk er litt årvåkne i dagens situasjon, er helt greit

foto