De to røde strekene på hjemmetesten taler sitt tydelige språk.

Bare noen måneder etter vinterens store omikronbølge er koronaviruset tilbake i Norge. Og denne gangen er det spesielt BA.5-varianten som vokser – en ny undervariant av omikron som ble oppdaget i Sør-Afrika i februar.

Vi har allerede hatt BA.1 og BA.2 på besøk. De to første omikronvariantene gjorde trolig tre–fire millioner nordmenn syke, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå tror ekspertene at BA.5 vil bli dominerende i Norge i løpet av bare noen uker.

– Vi venter nok en liten bølge, sier FHIs smittevernguru Preben Aavitsland.

– Men vi tror ikke den blir like stor som i februar–april. Det betyr at det er noen hundre tusen nordmenn som vil bli smittet, noen for andre gang.

Neppe mer alvorlig

Aavitsland forklarer smittespredningen med at immuniteten i befolkningen har tapt seg.

Samtidig sprer BA.5 seg lettere fordi den i større grad kan smitte folk som er vaksinert eller har vært smittet før. Men den nye varianten ser foreløpig ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det kan se ut til at BA.5-smitte gir litt symptomer hos noen flere enn det BA.2 gjorde, men foreløpig har vi ikke holdepunkter for at risikoen for innleggelse på sykehus er større.

Nye nedstengninger ser Aavitsland ikke for seg.

– Det er svært lite sannsynlig at vi vil anbefale andre tiltak enn en fjerde vaksinedose til noen grupper. Det er sannsynlig at de over 65 år og risikogrupper vil bli anbefalt en fjerde dose på et tidspunkt.