– Starter etterforskning for å avklare hendelsesforløpet

foto