– Usikkerhet knyttet til lovligheten av aktiviteten som kan oppfattes som et rent masseuttak