Elvelund 2 åpnes i mars eller mai

Elvelund 2, som her er under oppføring, er nå klar til bruk og flyttingen til bygget har startet, men offisiell åpning må vente.