Frustrert over mobildekning ved Ryggedalstunnelen

foto