I en pressemelding viser Kystverket til at det fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen. I tillegg er det egne fartsgrenser for fritidsfartøy.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk kartet på kystinfo.no, som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, anbefaler Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde

Kystverket og kommunene har etter havne- og farvannsloven delt myndighet til å sette fartsgrenser på sjøen.

Mens Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy, regulerer kommunene fart for fritidsfartøy i deres eget sjøområde.

Ikke «fritt fram» på steder uten fartsgrenser

Utenfor hoved- og biled er det kommunene som har ansvaret. Ifølge Kystverket må man ta kontakt med kommunen direkte for å få informasjon om fartsgrensen for fritidsfartøy i deres område. De bemerker også at det ikke er alle kommuner som har laget nye bestemmelser enda.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket. Du må alltid følge aktsomhetsregelen og ta hensyn til omgivelsene dine - både folk, båter, dyr- og fugleliv, understreker Tønnessen.

Kystverket påpeker også at det fortsatt kan være skilt på havet som viser fartsgrenser som ikke er korrekte. Dette fordi at både de og kommunene trenger tid for å få gjort de endringene som trengs.