Det skriver Torghatten Nord AS.

– I forbindelse med økt trafikk og forventet trafikk inn mot pinsehelgen har Torghatten Nord i samarbeid med Statens Vegvesen satt inn suppleringsferje fra fredag 03. juni til og med ut 14.08.2022, melder selskapet.

Forrige helg var det stor trafikk på strekningen og reisende måtte regne med flere timer ventetid.