Får orientering om Andøy Energi fredag

foto
Fredag skal styrleder Bjørnar Solvoll orientere kommunestyret i Andøy om hva styret i Andøy Energi Holding AS mener er den beste løsningen for fremtiden til det kommunalt eide kraftselskapet. I bakgrunn Kjell-Are Johansen som er administrerende direktør i selskapet. Foto: Jørn Aune