– Det er slik at husene rister når de skyter

foto