Nye tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser en nedgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Nordland politidistrikt hittil i 2023, sammenliknet med samme periode i fjor.

Til og med september 2023 har totalt 420 personer blitt anmeldt for ruspåvirket kjøring i distriktet. Det er en nedgang fra 432 anmeldelser i samme periode i fjor. På landsbasis er tallet 8879 anmeldelser, noe som er en liten oppgang fra 2022.

Det er viktig å merke seg at en endring i antall anmeldelser ikke reflekterer den faktiske forekomsten av rusrelatert kjøring, da det også kan være påvirket av faktorer som politiets aktivitet og ressurser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener det ikke nødvendigvis er godt nytt at tallene er lavere enn fjoråret.

– Det vi foreløpig kan konkludere med er at 420 personer har kjørt ruspåvirket i Nordland hittil i år. Det er 420 for mange, men dette er heldigvis tallet på dem UP fikk stanset i tide. Utfordringen ligger i alle dem som ikke ble stoppet. Hver og en av dem var en potensiell trafikkulykke som ventet på å skje, sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.