Forsvarets hovedprioritering i årene som kommer

foto