Kommunen ønsker å skaffe kontroll på et område Wedding mener han har kjøpt. Forrige torsdag var det forhandlinger mellom kommunen og Weddings advokat.

- Rådmannen vil med dette varsle om at formannskapets oppdrag om dialog med Bernhard Wedding AS ikke har lyktes, skriver rådmann Ola Morten Teigen i en melding.

- Bernhard Wedding AS har gitt beskjed om at forhandlingene formannskapet bestilte er avsluttet. Dette er gjort uten at kommunen v/rådmannen har gitt ultimate krav eller avvist noen krav eller forslag fra selskapet. Kommunen luftet på slutten av dialogen å selge Bernhard Wedding AS et areal som kvadratmeter for kvadratmeter var nøyaktig like stort som området på Børøya de mener å ha blitt lovet, men at deler av arealet som er tilbudt ligger i området kalt «grustaket». For kommunen betyr dette at det viktigste premisset i saken, økt tilgang på tilgjengelig kommunalt næringsareal i «riktig område» av kommunen, hadde blitt oppnådd. Forutsatt positiv behandling i kommunestyret ville da ca 35 daa næringsareal kunne blitt etablert i vestlig retning av dagens næringsområde. For Wedding ville dette betydd at man hadde fått tilgang til 35 daa mer ferdig regulert areal, fremfor det som pr i dag er bundet til reguleringsformålet «Friområde», skriver rådmannen i meldingen.

Les også: Advokatsamtaler igang

Avvist

Teigen skriver at kommunens forslag er avvist av styret i Bernhard Weddigen ” uten at styret fremmet andre krav eller forslag til løsning. ”

Rådmannen konkluderer med at formannskapets oppdrag til han ikke er løst,  verken gjennom «konkrete planer» eller en form for frivillig ordning med bytte av arealer.

-Rådmannen kan ikke tvinge frem tilbud eller løsningsforslag fra Bernhard Wedding AS, selv om det konkret er bedt om det i samtaler med selskapets advokat. Samtidig er det vanskelig for rådmannen å gjennomføre en dialog med en motpart som ikke er villig til å delta i den, skriver Teigen.

Han opplyser formannskapet at ikke vil invitere til nye samtaler med Wedding, men ”vil være åpen for dialog om Bernhard Wedding AS ombestemmer seg”.

Les også: - Dårlig håndtert

Påklaget

Formannskapet i Hadsel vedtok 28. januar å ta kontroll med den omstridte tomta. Saken ble behandlet bak lukkede dører, og ordfører Siv Aasvik har i et brev presisert at taushetsplikten gjelder til formannskapet eventuelt opphever sitt vedtak.

Bernhard Wedding har påklaget formannskapets vedtak, og har varslet kommunen om søksmål.

-Dette medfører en klagebehandling der administrasjonen nå starter opp arbeidet med. Om vi rekker å forberede klagen til formannskapets møte i april er sannsynlig, men ikke sikkert. Det er også mottatt varsel om søksmål slik at en eventuell klagebehandling i selskapets disfavør kan medføre rettslig avgjørelse av saken, skriver Teigen til formannskapet.

Les også: Diskuterer Børøya

Tilbakeholden

Han vil ikke levere ut hvilke juridiske vurderinger som lå til grunn da formannskapet fattet vedtaket av hensyn til en mulig rettssak.

-De rent juridiske vurderinger vi må forberede oss på til en eventuell rettssak ber jeg om forståelse for at vi er tilbakeholden med å utlevere på nåværende tidspunkt, av hensyn til å oppnå et positivt resultat av en rettsak, skriver rådmannen.