Daglig leder Cato Wangen i Andøytorv på Kvalnes opplyser at bedriften har befestet sin gode markedsposisjon i 2014. Bedriften leverte omlag 1,5 millioner sekker blomsterjord av ulike sorter. Sekkene leveres til landsdekkende hagesenter som Plantasjen, Europris og Felleskjøpssystemet fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør.

– Bygger ut fabrikken

– Vi har rimelig greie marginer på de salgene vi gjør.

Eierne har tro på oss, og de satser. Derfor skal vi nå igjennom ei utbygging av fabrikken, der vi investerer i ny blandelinje til en beregnet kostnad på seks millioner kroner, opplyser Wangen.

Investeringen går ut på installasjon av nytt teknisk utstyr og begynner til sommeren.

– Byggestart er 1. juli. Maskininstallasjonen kommer til å være klar før 1. september, og vi satser på oppstart i fabrikken 1. november. Investeringen har bakgrunn i at vi har behov for å fornye oss, og være i stand til å produsere flere typer produkter med kompliserte resepter. Da får vi produsert flere varetyper, opplyser Wangen.

Finske eiere

Bedriften har 30 ulike vareslag i dagens sortiment.

Andøytorv er eid av finske Kekkele Group med en aksjemajoritet på 60 prosent, sammen med Plantasjen Norge og Nordic garden som eier 20 prosent hver.

Wangen opplyser at regnskapet til bedriften ikke er klart før til høsten.

– Eierne har vedtatt at regnskapsåret skal starte 1. april og gå til 31. mars året etter. Derfor vil vi ikke få det klart før til høsten, men vi går med overskudd på høyde med tidligere år, opplyser Wangen.