I samarbeid med LungA-festivalen tilbyr Kultursamarbeidet i Vesterålen en tilbakestrømmer et reisestipend til Øst-Island.

Reisestipendet gjelder deltakelse i LungA festivalen 13.-20. juli 2014. LungA er en kulturfestival for ungdom som arrangeres i Seydisfjordur på Øst-Island. Hovedmålgruppa for festivalen er ungdom mellom 18-25 år, men ungdom inntil 30 år kan delta. Kultursamarbeidet dekker reise, opphold, kost og deltakelse i workshop.

- Med dette stipendet ønsker vi å gi en ung tilbakestrømmer mulighet til å knytte internasjonale kontakter og gi inspirasjon i videre utdanning/jobb. Som stipendmottaker vil du delta på festivalen på lik linje med andre deltakere, men det vil være et vertskap som tar i mot deg, skriver regionrådet i en pressemelding.