Harstadrederiet Fred Hugo som har hatt Nordmela som sin hjemmehavn under vinterfisket de siste 30 årene, kom nylig «hjem» med den flunkende nye 50-fotingen «Aunegutt». Det førte til mange spekulasjoner om Fred Hugo hadde funnet seg ei ny havn, da Brønnysundregisteret viste flytting av firmaet fra Andøy til Harstad i fjor høst.

– Da vi solgte ut JM Nilsen fisk fra selskapet og vi som eiere har bostedsadresse Harstad, var det en naturlig sak at selskapet fikk adresse der. For øvrig har vi tenkt å fortsette å fiske skrei fra Nordmela som før, sier skipper John-Hugo Olsen. Han eier selskapet sammen med broren Fred-Agnar Olsen.

Moderne arbeidsredskap

Det er tre år siden de begynte å sysle med tanken om å investere for dem som kommer etter.

– Min sønn Lars-Anton har jo lyst til å holde på med dette, og da ønsker vi å skaffe et nytt og moderne arbeidsredskap. Jeg fikk også mulighet til å satse nytt som 16-åring takket været faren min, forklarer John-Hugo. Båten har ei grunnkvote på mellom 19 og 20 meter, i tillegg er det strukturert inn ei 17–18 meters kvote.

– Denne båten er tipp, topp moderne på alle måter. Selv er jeg utdatert i dagens teknologisamfunn. Det er bra at Lars-Anton har matrosutdanning og bare mangler tre uker på skippersertifikat til å føre denne båten, sier John-Hugo.

Gylden mulighet

Lars-Anton sier at dette er en gylden mulighet for ham, og at han neppe hadde orket å «kave» seg oppover fra en liten sjark, slik som mange andre må gjøre. Båten har mulighet til å lagre levende fisk ombord, samtidig som den kan leveres på land i merder. Båten har pumpeutstyr for å pumpe fisken ombord fra snurrevaden. Det er RSV-anlegg som kjøler ned fisken i lagringstankene, slik at de slipper å passe på å få fylt opp med is fra fiskebruket når de er på land.

– Det aller meste styres fra styrhuset, og her er datasystemer overalt som fjernstyrer det meste, sier han. Navnet «Aunegutt» stammer fra bygda i Harstad som Fred Hugo kommer fra. Båten kostet 21 millioner kroner.