Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har tidligere vært ute i mediene og varslet tiltak mot fiskerikriminalitet. Nå er de første tiltakene vedtatt.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok tirsdag en ny forskrift om landings- og sluttsedler.

- Dette skal gi bedre kontroll og forebygge lovbrudd, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

De viktigste endringene er som følger:

  • Utvidet opplysningsplikt, blant annet ved strengere krav til å føre journal over vareflyten internt på fiskemottakene.

  • Utvidet krav til vekt og veiing. Det er skjerpet krav til blant annet det å lese av vekta og plassering av vekta for å sikre at både fisker og kontrollpersonell skal kunne følge med under veiinga.

  • Mottaker skal straks etter et hvert uttak av fisk som blir transportert fra det enkelte anlegget, føre inn opplysninger om transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum.

- Den nye forskriften bidrar til å sikre mer korrekt registrering av det høstede kvantumet, og vil sørge for at vi får flere kontrollpunkt lengre ut i verdikjeden, sier Aspaker.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar. - Det gir de bedriftene som har behov for det tid til å omstille seg. I tillegg får Fiskeridirektoratet i en overgangsfase mulighet til å dispensere i inntil to år fra de nye kravene, om det skulle være nødvendig, skriver departementet i en pressemelding onsdag.

Les mer på departementets hjemmesider.