Etter purringer fra Øksnesavisa, vedtok kommunestyret i Øksnes 17. november i fjor at innsyn i kommunens postjournal som hovedregel skal ha en forsinkelse på maksimalt to dager.

Avisa påpeker nå at det fortsatt i praksis er tre dagers forsinkelse.

- Blir daglig kontaktet

I et nytt skriv til rådmannen sier redaktør Hjalmar Martinussen:

- Øksnesavisa blir kontaktet nesten daglig av næringsdrivende og andre innbyggere i anledning manglende svar og oppfølging av tjenester som skal være en selvfølge for Øksnes kommune å følge opp, skriver han.

Varsler tiltak

Redaktøren påpeker at det finnes et reglement for hvor lenge en søknad eller brev kan modnes hos rådmann, ordfører, teknisk sjef eller i postsystemet.

- Etter seks måneder har enda ikke ledelsen i Øksnes kommune ved rådmannen evnet å gjennomføre vedtak fra formannskap og kommunestyret i forhold til postjournalsystemet.

- Øksnesavisa ber atter en gang politikerne om å gripe inn overfor ledelsen i Øksnes kommune, der vi ser at viljen for å følge reglementet er fraværende. Neste skritt er at Øksnesavisa vil kontakte fylkesmannen, avslutter redaktøren.

Lover bedring

I dag, 19. januar, er den ferskeste postjournalen som er lag ut på nett fra Øksnes kommune datert 14. januar - altså fem dagers forsinkelse.

Rådmann Just Hjalmar Johansen sier til VOL at ikke var klar over dette forhold.

- Det var nytt for meg. Men jeg kan love at i løpet av neste uke skal vi ned i to dagers forsinkelse. Årsaken til at forholdene har vært slik er gamle synder. Men det skal vi nå rydde opp i, lover han.