Noen av verdens beste reiselivsprodukter kan oppleves i Vesterålen. Tradisjonelt har kvalsafari på Stø og på Andenes vært de store trekkplastrene, men sannheten er at vinterkvalsafari fra Andenes trolig er det beste reiselivsproduktet Vesterålen noensinne har hatt. Andøy byr på fantastiske opplevelser både i gummibåt (rib) og fra store skøyter. Kvalen er faktisk så nært land at man kan se den helt gratis fra fjæra eller kaiene i perioder.

Vi tror ikke vesterålingene fullt ut skjønner for et flott produkt Andøy har for tiden.

Den norske kronekursen er ugunstig. Krona er såkalt «svak». Det betyr at vi nordmenn må betale mange kroner for hver euro, dollar og pund vi ønsker å kjøpe. Det gjør at utenlandsturen i år blir ekstra dyr. Lavere bensinpriser for flyene vil ikke fullt ut kunne kompensere for en svekket krone. Kanskje må vi om kort tid betale mer enn 10 kroner for en euro.

Det tilsier at vi alle bør vurdere ferie i et land som gir full valuta for krona. Det landet heter Norge.

For utlendingene er det annerledes. For noen år siden fikk utlendingene bare åtte kroner for hver euro de vekslet i Norge. Nå får de snart 10. For dem er det blitt billigere å feriere i Norge.

Det gjør at reiselivsnæringen er veldig optimistisk. Over halvparten av bedriftene tror at 2016 blir et enda bedre år enn 2015 hva vinterturisme angår.

Vi gleder oss over veksten og stiller spørsmålet: Hvordan skal aktørene i Hadsel ri på denne bølgen? Alta og Tromsø har kapret nordlysturistene. Først og fremst fordi disse stedene (med omegn) har mer stabilt vinterklima, flere klarværsdager enn oss i Vesterålen.

Vesterålen har veldig mye å by på, men det er åpenbart at vesterålingene må bli flinkere til å trekke turistene hit. Vi trenger flere «magneter» som kvalsafari.

Vesterålen Reiseliv har gjort mye bra, men ennå kan alt bli mye bedre. Det gjelder å smi mens jernet er varmt.