I Vesteraalens Avis tirsdag kan du lese mer om blant annetdette:

- Hadsel har full barnehagedekning –og vel så det.

- Prinsipielt sett var det feil av Hadsel kommune å kjøpe seginn i Norlense. Men det var rett likevel. Det mener formannskapet.

- Lina Vibe, leder i Hadsel Høyre, er lovet MTB-svar førsommeren

- 1,6 millioner kroner kan det koste kommunen å få satt punktumfor en langdryg eiendomssak i Melbu havn.