Alle kjenner vi eldre som kunne trengt mer omsorg, eller barn som ikke får tilpasset opplæring. Disse problemene er ikke bare individets, de angår oss alle. De er politiske. Å bruke penger på å løse dette er viktigere for SV enn mer av regjeringens skattelette til de rikeste.

Regjeringens endelige forslag til kommunenes økonomi for 2018 er nå lagt frem, og det er ikke mye å juble over. Selv om regjeringen åpenbart har penger til skattelette, er de gjerrige når det gjelder å sikre eldre en trygg og god eldreomsorg, eller nok ansatte i skolene.

                                                       Som vanlig er verken tidlig innsats i barnehager og skoler, eller satsningen på rusfeltet blitt øremerket. Pengene regjeringen bevilger til dette gjennom kommunene kan derfor likeså gjerne ende opp som asfalt. Ansvaret skyves bare over på kommunene som har for lite penger til å klare alt de er pålagt.

Den faktiske økningen til kommunene som regjeringen foreslår er på fattige 1,3 milliarder når summen blir justert for pensjonskostnader, og økt levealder. Når disse pengene skal fordeles på alle kommunene så er det ikke mye å rope hurra for per kommune. Det blir ikke bedre eldreomsorg og flere lærere, noe som er sårt tiltrengt.

Både Høyre og Frp er entusiastisk opptatt av å legge til rette for at kommunene skal få inn stadig flere kommersielle selskaper som tjener penger på å selge velferd til kommunene. Avsløringene som nettopp har kommet, for eksempel i saken om fosterhjem, viser at samfunnet tar en stor risiko ved å la kommersielle ta over.

Risiko for å miste kontroll, og at noen tjener seg søkk rike på penger som er bevilget til omsorg. Den risikoen nevner ikke regjeringen med et ord. Skal mer pengene til kommunene gå til bedre sykehjem, barnehager, flere lærere og sykepleiere, må vi si nei til de som vil ta en stor jafs av pengene og putter i egen lomme.