Det er snart klart for Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Øksnes menighet og årets konfirmanter i kommunen er med på innsamlingsaksjonen. Mandag går de fra dør til dør i Øksnes for å samle inn penger.

Rent vann

Pengene fra innsamlingsaksjonen skal gå til Kirkens Nødhjelps arbeid for å gjøre rent vann tilgjengelig for flere.

– Øksnes menighet er stolte støttespillere til Fasteaksjonen. Det er 50. gangen at nordmenn får sjansen til å bidra til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Pengene går til å bygge brønner og sikre flere trygg tilgang til rent vann, sier leder for fasteaksjonen i Øksnes menighet, Ingrid Lie Brun, i en pressemelding.

– Viktig å hjelpe andre

Hun mener det er viktig å se utover egne kommune- og landegrenser.

– Det å hjelpe andre er en viktig del av kirkens samfunnsrolle. Alle kan ha bruk for litt støtte av og til. Derfor er det også viktig at vi noen ganger står opp for andre sine rettigheter – slik som retten til rent vann, sier Brun.

Selv om rent vann er en selvfølge for oss i Norge, er det ikke det over alt.

– I mange land er naturen langt fra like gavmild som vår natur, og noen steder fører klimaendringer også til endringer i nedbør og tilgangen til vann, sier Brun.

Hun håper øksnesværingene tar varmt imot bøssebærerne.

– Ditt bidrag kan bety en forskjell for andre, sier Brun.