Fire av ti kommuner spør ikke eldre om hva slags mat de vil ha