UNN brukte 100 millioner kroner mer på korona enn det staten betalte for i 2021