Fiskebøl framstår som best, men Horten er klart billigst