Mener nytt skole- og kulturkvartal blir «utstillingsvindu» de neste tiårene

foto