Nordland har størst nedgang

NAV har sluppet tallene for legemeldt sykefravær i fjerde kvartal 2022. Nordland og Troms og Finnmark deler jumboplassen som fylkene med det høyeste sykefraværet i landet.

Samtidig er Nordland det fylket i landet med den klart største nedgangen i sykefraværet (3,6 prosent nedgang). Tallene sammenligner fjerde kvartal i fjor, med fjerde kvartal 2021.

– Det er gledelig at sykefraværet går i riktig retning, men vi må erkjenne at det er høyt legemeldt sykefravær i fylket vårt, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland, i en pressemelding.

Nedgang i Vesterålen

I Vesterålen er det bare i Bø kommune man ikke har hatt nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2021. Der har sykefraværet gått litt opp, fra 6,8 til 7 prosent - en prosentvis økning på 3,1.

Kommunene med størst nedgang i sykefraværet fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022 er Andøy og Lødingen, med henholdsvis 14,2 og 13,2 prosent nedgang i sykefraværet.

Andøy hadde i 4. kvartal 2021 6,1 prosent sykefravær, og i 2022 var det falt til 5,2 prosent.

Lødingen hadde 7,2 prosent sykefravær i 2021 og 6,2 prosent siste kvartal i 2022.

Nær uendret i Sortland

Øksnes har redusert sykefraværet med 8,6 prosent fra 6,8 til 6,2 prosent, mens nedgangen i Hadsel er på 1,7 prosent fra 7,2 til 7,1 prosent.

I Sortland er sykefraværet nær uendret med en nedgang på bare 0,1 prosent og et sykefravær både i 2021 (Q4) og 2022 (Q4) på 7,1 prosent.

Høyest i Sortland, Hadsel og Bø

Det høyeste sykefraværet i Vesterålen finnes i Sortland, Hadsel og Bø kommuner med over sju prosent sykefravær i fjerde kvartal i fjor.

Disse tre kommunene ligger også over snittet for Nordland fylke på 6,4 prosent. Landssnittet er 5,7 prosent.