Etter mange år skal dette anlegget endelig fjernes

foto