Det er E24 som påpeker at Harmonychain i halvårsrapporten skriver at de «ser med interesse på utviklingen av muligheter for datasentre nord i Norge».

Der ønsker selskapet ifølge E24 å opprette fem til ti datasentre i løpet av de neste årene, og de er styrket i troen på at dette potensielt kan bli svært lønnsomme og viktige anlegg i fremtiden, står det i rapporten.

«Grunnet høye elektrisitetspriser i Sør-Norge antas dessverre kraftkrevende industri i Sør-Norge ikke konkurransedyktig for øyeblikket», står det i rapporten.

Selskapet Kryptovaults datasenter på Stokmarknes. Foto: Elisabeth Bergquist

Leie i Øksnes

Harmonychain sitter på to tomter i Kautokeino, hvor de jobber med utvikling av datasentre. De har også en betinget avtale om leie av eiendom i Øksnes, men avventer kommunens godkjennelse av prosjektet.

Selskapet Kryptovault har besluttet å flytte alle sine lokasjoner til Nord-Norge på grunn av strømprisene. Kryptovault er i forhandlinger med å si opp leieavtalen for byggene i Sør-Norge. I løpet av sommeren har de startet opp et nytt datasenter på Stokmarknes, påpeker E24 videre.

VOL har flere ganger skrevet om planer for datasentre både på Strengelvåg og Myre, samt Stokmarknes.