Bunnprøver viser at miljøtilstanden rundt oppdrettsanlegget er dårlig