Leskur: – Får stå i fred i Oslo, men her har vi hatt et problem