Knuseverket i Steinbruddet: Uenighet mellom Røkenes Maskin og statsforvalteren