Vil utbedre flytebrygger i Steinesjøen og Nykvågen