Fem personer vil bli direktør ved Nordlandsykehuset