foto
Børre Stranda er en kjent person for de fleste etter å ha drevet Herregalleriet i 23 år. I 2021 ble Børre en av de som fikk et positivt driftsår. Foto: elias jonassoenn

– Det er mange som skal ha klær til jobb og sånt nå. De har jo vært uten klær noen år nå