Neste uke skal forslag til neste års budsjett for Helse Nord behandles.

Avisa Nordland skriver at administrerende direktør Marit Lind foreslår at Helse Nord skal gå med 246 millioner kroner i pluss, og av dette foreslås det at Nordlandssykehuset HF (NLSH) skal gå med fem millioner kroner i pluss.

Ifølge An.no var målet for NLSH i år også fem millioner kroner, men til og med august hadde foretaket et underskudd på 138 millioner kroner.