Ett år etter åpningen av Sakura Lofoten sin avdeling på Sortland går det veldig bra.

– Alt i alt er vi fornøyd, sier Tatdao Kaeosrila, gründeren bak Sakura Lofoten.

Les mer her:

Her skriver vi smått og stort om jobb og næringsliv. Har du tips om nye bedrifter, stillingsbytter eller andre nyheter om jobb i Vesterålen? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn tips
Ole-Kristian Anfinsen

Åpnet konkurs i Davaka

Onsdag ble det åpnet konkurs i selskapet Davaka AS i Hadsel og fredag ble selskapet konkursregistrert.

I begynnelsen av april ble det klart at selskapet skulle legge ned klesbutikken på Stokmarknes og avvikle all virksomhet.

Det skjedde en knapp måned etter at også butikken på Sortland var blitt lagt ned.

Konkursåpningen skjedde i Midtre Hålogaland Tingrett.

Bostyrer er advokat Stian Karl Paulsen, og første skiftesamling holdes 22. mai.

Ole-Kristian Anfinsen

Nytt eiendomsselskap

Fredag ble foretaket Strønstad Eiendom AS registrert i Foretaksregisteret.

Styreleder i selskapet er Cecilie Iren Olsen Johansen.

Selskapet er registrert i Midnattsolveien på Strønstad i Hadsel, og er et aksjeselskap som skal drive med «utleie og drift av bolig, fritidsbolig, forretningsgårder, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette, samt utvikling og restaurering, bygging, kjøp, salg og utleie av eiendommer, boliger, fritidsboliger og feriehus, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper.»

Egenkapitalen er på 50.000 kroner.

Ole-Kristian Anfinsen

Sju søkere til fem stillinger ved Andenes skole

Foto: Tony Gulla Sivertsen / Arkiv

Andøy kommune har søkt etter pedagogiske medarbeidere til fem stillinger som barne og ungdomsarbeidere ved Andenes skole.

Stillingsannonsen hadde søknadsfrist 15. april. Det var da sju som hadde søkt, hvorav to var menn.

 • Iryna Lemeshova, 34, Kvinne

 • Dariia Portianko, 27, Kvinne

 • Nele Laetitia Steggerda, 21, Kvinne

 • Victoria Jensen, 26, Kvinne, Andenes

 • Mykola Yuriiovych Hevla, 23, Mann, Andenes

 • Thomas Edvardsen, 43, Mann

 • Iuliia Pugacheva, 35, Kvinne

Ole-Kristian Anfinsen

13 vil bli prosjektleder

Nordland fylkeskommune har fått 13 søkere til stillingen som prosjektleder i Lofoten, Ofoten og Vesterålen ved avdeling for transport og infrastruktur.

Les søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Tannlegen flyttet tilbake til Sortland

Tannlege Rune Hilde har flyttet virksomheten tilbake til Sortland etter å ha drevet noen år i Risøyhamn.

Les saken her (åpen sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Én søkte fastlegestilling

Lødingen har fått én søker til stillingen som fastlege i kommunen.

Les søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Ny Bleiksbåt

På Bleik er båten «Forrøy 2» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Les saken her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Mye å gjøre for båtverkstedet

Andenes Båtservice forteller normal aktivitet selv om mange av kundene, fiskerne, opplever kvotenedgang.

Les saken her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

Én søker til Vesterålen DPS

Nordlandssykehuset har fått én søker til psykologspesialiststilling ved Vesterålen DPS.

Se søkerlisten her (pluss-sak):

Ole-Kristian Anfinsen

21 søkte seg til lærerstillinger

Mange har meldt interesse for ni lærerstillinger utlyst i Andøyskolen.

Se søkerlisten (plussak):

Ole-Kristian Anfinsen

Seks har søkt NAV-engasjement

Sortland kommune har fått seks søkere til et utlyst ettårig vikariat som saksbehandler/veileder.

To av søkerne er menn.

Søknadsfristen var 10. april, og da hadde følgende søkere meldt seg.

 • Mari Helena Saari, 28, Kvinne, Sortland, Lærer

 • Torkil Trygstad, 60, Mann, Enhetsleder

 • Yana Kolesnyk, 37, Kvinne

 • Mohamad Jbara, 32, Mann, Oslo, Arkitekt Samfunnsutvikling

 • Hayat Bashari, 38, Kvinne, Gloppen

 • Isabell Arntzen, 27, Kvinne, Hadsel, Vikar

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Styreendringer i landbrukssenter

Erlend Osvald Fjærvoll er ny styreleder i selskapet Vesterålen Landbrukssenter AS på Rise i Sortland. Tidligere styreleder Monika Nyland er gått inn som styremedlem sammen med Øyvind Engkrog Lehn og Janis Laimins, som har vært styremedlemmer siden oppstart i fjor.

Det melder Brønnøysundregisteret.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Nytt Øksnes-selskap

Eivind Paulsen er styreleder i det nye selskapet Paulsen Gruppen AS, som holder til på Myre. Selskapet skal levere tjenester i eget konsern og investere i aksjer, fond og andre verdipapirer. Per Sverre Nielsen og Pernille Johnsen er styremedlemmer.

Kapitalen er på 36.000 kroner.

Det melder Brønnøysundregisteret.

Jørn Aune

Fem vil bli fysioterapeut

Fem kvinner har søkt på stilling som fysioterapeut i Andøy kommune.

– Stillingen er plassert under avdelingsleder for Fysioterapi- og ergoterapitjenesten og ligger i forebyggende enhet, Helse- og mestring. Tjenesten består av tre kommunale fysioterapeuter og én kommunal ergoterapeut. Avdelingen er lokalisert til Andenes helsesenter omsorgsbolig og Andøy sykehjem, heter det i stillingsutlysningen.

De fem som har søkt på stillingen er: Kristina Sørensen (23, Skutvik), Martine Olsen (22, Harstad), Silje Kofoed (28, Vadsø), Julie Juan Friksen (23, Bodø) og Anna Ingvild Dahl (26, Narvik).

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Ny styreleder i taxi-selskap

Myre Taxi AS har fått ny styreleder.

Siden oktober i fjor har Frank Arne Larsen vært styreleder, mens Jann-Eirik Fæster nestleder.

12. april ble det meldt i Brønnøysundregistrene at Fæster har tatt over rollen som styreleder.

Tommy Hansen

Starter maskinutleie-selskap

På Sortland har Jim Cato Andreassen etablert selskapet JM Maskinutleie AS. Formålet oppgis å være å selge varer og tjenester innen utleie av bygg og anleggsmaskiner - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

Tommy Hansen

Nytt Sortland-selskap

Med forretningsadresse Sortland har Vanja Wallstad-Hamansen etablert selskapet Romanjo AS med seg selv om daglig leder. Styreleder er Håvard Hamansen-Wallstad og bedriftens formål oppgis å være å drive kjøp og salg av produkter og tjenester innen alternativ helsebehandling, personlig veiledning, rådgivning og annet som naturlig sammenfaller med dette. Og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Skal drifte småbåthavn

Et nytt selskap, som drives med delt ansvar, skal drive småbåthavn til selvkost for de som har båt der. Selskapet heter Romset Båthavn DA, har forretningsadresse på Sortland, men hører hjemme i Øksnes. Frithjof John Dahl, Jan Håkon Romset og Jimmy Aronsen eier en tredel hver.

Det melder Brønnøysundregistrene.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Nytt Øksnes-selskap

Selskapet RAMM Icom AS er registrert på Myre i Øksnes. Selskapet skal drive med import og salg av varer og tjenester på internett, samt tjenester og investeringer knyttet til dette. Leif Bjørnar Ramm er styreleder i selskapet. Kapitalen er på 30.000 kroner.

Dagny Ulland

Nytt fiskeriselskap fra Øksnes

Daniel Diaz Torbergsen Johansen er styreleder i nyregistreringen Quality Norwegian Fish AS.

Det viser Brønnøysundregisteret.

Selskapet skal drive med hav- og kystfiske, inkludert fangst, behandling og salg av sjømat, samt å tilby relaterte tjenester som utstyrsvedlikehold, logistikk og fiskerådgivning.

Selskapet holder til på Myre og har oppført egenkapital på 30.000 kroner.