Fikk avslag om torskeoppdrett med gebyr på 109.000 kroner: Klager på begge

foto