Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ser ikke noen grunn til å utarbeide en nasjonal strategi for utbytting av landets kunstgressbaner, skriver NTB.

Det fremkommer av et skriftlig svar gitt i forbindelse med Stortingts spørretime til Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

Hun stilte spørsmål om regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for omstillingen norsk fotball kå gjennom de neste årene som følge av forbudet mot gummigranulat.

- Regjeringen ser på nåværende tidspunkt ikke behov for en nasjonal strategi på området, skriver blant annet Trettebergstuen.

Samtidig skriver statsråden at regjeringen er i løpende dialog med fotballen og andre aktører, og løpende vil vurdere flere virkemidler i overgangsperioden

Hun påpeker i sitt svar at det vedtatte forbudet er et omsetningsforbud, og ikke et forbud mot bruk:

- I dag, gjennom substitusjonsplikten i forurensningsforskriften, ligger det allerede en plikt til skifte av ifyll dersom det ikke medfører vesentlig ulempe, skriver hun, og har tro på at produktutvikling vil fylle behovet for alternativer til gummigranulat.

Ifølge Fotballforbundets estimater er det omtrent 1900 kunstgressbaner i Norge med plastholdig fyll.

Forbundet ønsker en lengre overgangsperiode enn åtte år. NFF mener de alternativene som nå finnes til gummigranulat ikke er gode nok. Blant disse er kork, kokos, olivenstein, furu og bjørk.

VOL har tidligere skrevet om hvordan klubbene i Vesterålen imøteser gummigranulatforbudet.